Osäkerheten på marknaden och i vår omvärld har inte kunnat passera någon obemärkt. Många företag har tvingats att genomföra flertalet åtgärder för att både rusta sig för nuläget men också skapa förutsättningar för framtiden. Denna omställning gör att betydelsen, av att göra rätt rekrytering, har markant ökat.

I goda tider så är naturligtvis en felrekrytering kostsam men oftast inte lika ansträngande som i en osäker omvärld. I goda tider då verksamheten går bra medför detta en ökad möjlighet att absorbera delar av den negativa konsekvens en felrekrytering medför. I mer svårnavigerade tider blir en felrekrytering möjligt mer påfrestande och påtagligt.

Under osäkra förhållanden så ökar sannolikheten för företag att tvinga genomföra effektiviseringar, besparingar och rationaliseringar. Färre personer ska i många fall göra mer, eller åtminstone lika mycket, som den tidigare situationen krävde.

Att i sådana situationer och tider då påföra den viktiga arbetsuppgiften av (att rekrytera rätt och hitta den bästa personen till ert företag) som tillägg till att utföra sitt uppdrag och den roll man är tillsatt att göra, är risken att upppgften misslyckas.

Att rekrytera rätt och hitta den bästa personen är kanske det viktigaste uppdraget en organisation står inför. Att genomföra en sådan syssla kvalitativt och med bästa resultat, parallellt med ett uppdrag med fokus på effektiviseringar, besparingar och rationaliseringar skapar en stor risk att rekryteringen blir fel.

Det är här vi på Awexia kommer in. Vi gör det möjligt för dig som chef/ledare och ditt bolag att fokusera på din verksamhet och er uppgift och låta oss utföra denna viktiga uppgift – rekrytering av nyckelpersoner.

·      Vi på Awexia är ett renodlat search och headhunting företag.
·      Vi kommer attrahera och hitta de bästa kandidaterna till er.
·      Vi kommer representera er mot kandidatmarknaden på bästa sätt.
·      Vi genomför en högkvalitativ rekryteringsprocess där inget lämnas åt slumpen.

Tillsammans kommer vi lyckas med rekryteringarna och tillsammans skapar vi framtiden.

Hör av er till oss på Awexia om ni vill veta mer om oss och hur vi ska stötta dig och ert bolag; telefon: 010-524 22 30 eller mail: info@awexia.com

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning, ring oss så berättar vi mer och träffas gärna för vidare dialog.


 
Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning, ring oss så berättar vi mer och träffas gärna för vidare dialog.
 
 
Fredrik Hammarwall
Grundare
Fredrik.hammarwall@awexia.com
076-318 36 06
 
Martin Sundler
VD
Martin.sundler@awexia.com
076-826 51 12