Organisationsanalys/HR Due Dilligence

Vi skapar en bättre framtid

Det strategiska skälet för en Management Audit kan variera från kund till kund. Genom att tillämpa det bästa tillvägagångssättet baserat på de unika affärsbehoven, senioritet och den djupa insikt som krävs, hjälper våra bedömningsexperter organisationer att skilja de exceptionella cheferna från de goda.

Vi utvärderar vad chefer har gjort i tidigare roller och vad de kan göra i framtiden, baserat på vad verksamheten behöver. Vi förser chefer med en kärnuppsättning av handlingsbara utvecklingsprioriteringar med stor genomslagskraft som realistiskt kan hanteras. De huvudsakliga skälen för att genomföra revisionen är i relation till fusioner eller förvärv, organisationsförändringar, strategi vid implementering av en ny strategi eller närhelst en kartläggning av en organisations ledarresurser krävs.

Awexia kommer som en extern objektiv partner att bedöma utsedda roller och personer i vår kunds organisation. Nyckelaspekterna i bedömningen är att identifiera och analysera ledaregenskaper och andra strategiska aspekter. Resultaten av bedömningen kommer att ge en tydlig bild av nuvarande ledarskapskapacitet och kapacitet i kombination med framtida identifiering av ledartalanger.