Rådgivning

Vi skapar en bättre framtid

Awexia har lång erfarenhet av rådgivning rörande frågeställningar avseende strategi, organisation och Executive Search/rekrytering. Att ha en effektiv strategi för humankapitalhantering innebär också att se till att den interna praxisen är på den nivå de borde vara. Vi strävar efter att inte bara förbättra din organisation och se till att den använder bästa bransch och andra metoder. Vårt mål är att utveckla bästa möjliga ledarskap. Vi erbjuder ett flertal rådgivningstjänster, till exempel:

 

  • Ersättningsanalyser
  • Gruppsammansättning
  • Mentorskap för ledare
  • Strategier för talangutveckling
  • Mångfald
  • Inklusionslösningar
  • Rekryteringsstrategier
  • Successionstrategier
  • On-boarding & Off-boarding