Management

Interim Management

I enlighet med den primära målsättningen, målet och nyckeltalen för interimschefen, säkerställer vi att ledarskapsförmågan, operationell förmåga och projektledningskapacitet kommer att ge högsta möjliga resultat. Beroende på uppdraget som Interim Manager säkerställer vi den optimala matchningen mellan strategiska och operativa uppgifter och specifika erfarenheter och profil för uppdraget som Interim Manager. Rollen kan implementeras för turnarounds, sammanslagningar och förvärv, implementeringsprocesser eller fylla ett behov som uppkommit på grund av vakans.