Styrelserekrytering

Vi gör världen bättre genom fantastiska ledare

Närvaron av en stark, oberoende och effektiv styrelse är alltmer avgörande för framgången för varje organisation. Awexia fungerar som en pålitlig rådgivare till organisationer som vill tillsätta och förbättra sina styrelser.

Genom vår styrelsebedömning kan vi hjälpa din styrelse att förbättra dess effektivitet, prestanda. och bolagsstyrning. Vår beprövade styrelsebedömningsmetodik tar upp den specifika styrmodellen och omständigheterna för varje styrelse för att identifiera och ta bort hinder för bättre prestationer och förbättra befintliga styrkor.