Second opinion

Vi skapar en bättre framtid

Utöver våra tjänster inom Rekrytering och Urval samt Interim Management så erbjuder vi även en välutvecklad Second Opinion tjänst av kandidater när våra kunder önskar en objektiv och extern opartisk kandidatbedömning.

Vårt omfattande tillvägagångssätt för Second Opinion använder flera metoder för att utvärdera en individs förmåga att prestera, passa och göra en bestående inverkan i en kritisk ledarroll. Vi kombinerar denna insikt med ledande bedömningsinstrument för att validera kandidaten. Det andra yttrandet inkluderar rigorösa bakgrundskontroller.