Executive Search

Specialist- och chefsrekrytering i världsklass.

 

Rekrytering & Urval

Interim Management

Kontakta oss

Executive search

Framgångsrik chefsrekrytering

Våra specialister inom chefsrekrytering har stöttat ett flertal av de mest framstående organisationerna i att stärka sin verksamhet genom att tillsätta nyckelpositioner. Vi förstår att det kräver mer än att bara hitta någon med rätt erfarenhet. Vårt uppdrag är att tillhandahålla utmärkta ledare och seniora medarbetare, ett uppdrag som har drivit oss till att förädla konceptet chefsrekrytering och processen kring den för att dominera marknaden. Oberoende av ditt specifika ledarskapsbehov erbjuder vårt beprövade och nyskapande arbetssätt dig som kund förmågan att optimera dina resurser, genomföra er ledningsstrategi med förtroende och locka till er ledare som kan frigöra hela organisationens kapacitet.

Med hjälp av samlad expertis i chefsrekrytering, både i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn och London, ger vi er de mest passande kandidaterna. Vi tillhandahåller Awexias styrka till varje klient, varje gång. Awexia är en långsiktig affärspartner, och vårt samarbete upphör inte när en kandidat har tillsatts. Framgång mäter vi inte enbart genom en enskild rekrytering, utan snarare genom den långsiktiga påverkan en framstående ledare kan ha på er affärsverksamhet. Medan er resa fortsätter, kan vi hjälpa till att låsa upp potentialen hos individer, team och hela organisationer.

$

Kontakta oss

Vår expertis

Ett givande partnerskap

Vi stödjer hela utbudet av Executive Search och Interim Management i Norden och Europa. Awexia består av gedigen kompetens och vi erbjuder både den omfattning och den skala som krävs för att hantera de mest krävande projekten. Kunder från alla delar av den privata och offentliga sektorn vänder sig till oss för våra tjänster av exceptionell kvalitet. Alla delar av våra affärsmodeller syftar till att skapa högsta möjliga värde för våra kunder genom vår förmåga och prestation inom search och urvalsområdet.

Värderingar

Vår kultur och värderingar är viktig för dig

Kulturen i Awexia bygger på laganda, samarbete och långsiktighet. Vår grundläggande princip är att framgång ska gynna hela företaget snarare än bara en individ. Detta främjar kunskapsdelning och samarbete mellan kollegor. Det hjälper också till att säkerställa att varje kund garanteras tillgång till företagets samlade kunskap och bästa möjliga rådgivning. Det ger våra kunder den bästa kollektiva förmågan och prestationen – varje gång.

$