Vem vi är

Vi når längre och levererar mer

Vi förstår att framgång inom vårt företag byggs upp av alla våra kollegor och vi vet att vi är bättre tillsammans än ensamma. Personalen på Awexia är alla mycket erfarna inom området Executive Search och Interim Management. Dessutom har flera ledningserfarenhet från olika befattningar i näringslivet ger dem ovärderlig insikt i er vardag, utmaningar och situation. Vi tror att var och en av våra konsulter känner en stor känsla av värdighet, stolthet och tillfredsställelse i det de gör och vad de åstadkommer.

Vi är alla prestationsdrivna, lyhörda, dedikerade, relationsfokuserade och med ett tydligt tänk att allt är möjligt. Vår framgång bygger er framgång. Vi ser till att vår kultur är entreprenöriell, känslig för lokala marknader och att vi kan reagera snabbt på våra kunders behov. Att möta kundernas förväntningar beror på våra expertkonsulters samlade ansträngningar, att behandla kandidater med professionell respekt och arbeta i partnerskap med alla intressenter.