Förvirrad av skillnaden mellan executive search och rekrytering? Termerna blandas ofta ihop, även inom bemanningsbranschen. Trots att executive search-byråer och rekryterare har samma mål – att hitta rätt person för rätt roll – skiljer sig deras affärsmodeller och metoder åt. I den här artikeln utforskar vi skillnaderna för att hjälpa dig bättre förstå rekrytering och executive search i Stockholm.

Headhunters vs Executive Search Stockholm Headhunters och executive search-byråer är i grunden samma sak. En headhunter kan vara en oberoende konsult eller anställd på en executive search-byrå, som till exempel Awexia Executive Search, ett ledande företag inom chefsrekrytering i Stockholm. För enkelhetens skull kommer vi att referera till headhunting som executive search.

Skillnader mellan Executive Search och Rekrytering Organisationer kan överväga att anlita antingen en executive search-byrå eller en rekryterare när det finns behov av att göra en ny anställning, men de kanske saknar resurserna eller expertisen att hitta, kvalificera och nominera ledande talanger för intervjuer. Valet mellan executive search och rekrytering kommer oftast att baseras på följande kriterier:

 1. Positionens Nivå Rekryterare i Stockholm tenderar att fokusera på att rekrytera för juniortjänster upp till ledning på lägre nivå. Executive search-företag, däremot, specialiserar sig på att attrahera erfarna högre chefer för strategiskt viktiga positioner inom en organisation.
 2. Metodik Rekryterare vänder sig oftast till aktiva arbetssökande, medan executive search-byråer använder proaktiva sökmetoder för att hitta passiva talanger och sådana som nätverkar men ännu inte aktivt söker arbete.
 3. Affärsmodeller Rekryterare använder vanligtvis en betingad affärsmodell där de endast får betalt om de framgångsrikt placerar en kandidat, medan executive search-företag arbetar på en bibehållen affärsmodell där de tar ut en förskottsavgift.
 4. Specialisering Rekryterare tenderar att inte specialisera sig och arbetar över flera sektorer och funktioner, medan executive search-företag är ofta specialiserade på en viss bransch eller affärsfunktion.
 5. Geografi Rekryterare brukar normalt betjäna alla marknader i Sverige. Ett bolag som är specialiserad på Executive Search exempelvis i Stockholm känner den lokala marknader och vet hur de ska sälja in ett jobb för att få kandidaten intresserad. Det är dock allt fler människor som är beredda att flytta för arbete, särskilt bland yrkesverksamma i åldrarna 18-34, vilka är en viktig målgrupp för många rekryterare.

Företag inom executive search är mer benägna att verka internationellt. Detta speglar kundernas behov som, när de söker efter sin nästa stjärna, är villiga att se bortom geografiska gränser för att hitta den absolut bästa talangen, oavsett var de bor. De kanske eller kanske inte har en fysisk närvaro i Sverige, men de kommer att ha etablerade nätverk i dessa territorier.

 1. Tillförlitlighet Rekryterare i Stockholm förlitar sig starkt på kandidater som är aktiva på arbetsmarknaden; personer som svarar på jobbannonser, har registrerat sig på deras byrå eller reagerar på inlägg i sociala medier eller e-postmeddelanden. Rekryteringens framgång beror på räckvidden och engagemanget för deras platsannonser, antalet aktiva kandidater i deras nätverk och andra faktorer som påverkar sökningen (t.ex. plats, lön, arbetsmarknad etc.). Dessutom, i Sverige, tävlar ofta rekryterare för att hitta den bästa talangen, och eftersom de tenderar att rekrytera över branscher, är deras talangpool sällan branschspecialiserad.

Företag inom executive search, i jämförelse, är inte lika beroende av konventionella kanaler – jobbplatser, onlineannonser och sociala medier. De kompletterar snarare än dikterar sökningen med sina etablerade branschnätverk. De har även finslipat robusta, beprövade sökmetoder, medan deras branschspecialisering säkerställer en stark korrelation mellan sökningar.

 1. Kvalitet Rekryterare hanterar flera roller samtidigt för att säkra en placering. Om detta hanteras felaktigt, kan det leda till en dålig upplevelse för både klient och kandidat. Å andra sidan handlar företag inom executive search på sitt rykte. De spenderar tid på att lära känna kandidaterna; deras personligheter, arbetsstil och drivkrafter.

Framåtblickande företag och rekryterare använder en kombination av aktiva och passiva sökmetoder. Denna strategi erbjuder det bästa av båda världar; mycket motiverade aktiva kandidater och deras passiva motsvarigheter som är öppna för karriärförbättrande möjligheter.

Slutsats Rekryterare är ryggraden i bemanningsbranschen i Stockholm. De gör ett fantastiskt jobb med att hitta och placera tusentals kandidater i en mängd olika roller varje år. Rekryterare är bäst lämpade för att fylla i:

 • Roller på ingångsnivå till mellanchefsnivå.
 • Positioner som inte kräver specialkunskaper.
 • Flera anställningar som uppfyller ovanstående kriterier.

Å andra sidan är executive search-företag specialister på att hitta, engagera och placera ledande till verkställande roller, både inom och utanför Stockholm. De är bäst placerade vid fyllning av:

 • Ledande och verkställande roller.
 • Svårt att fylla roller.
 • Konfidentiella roller.
 • Nisch- eller specialistanställningar.
 • Flera anställningar som uppfyller ovanstående kriterier.

Om Awexia Executive Search

Awexia tillhandahåller tjänster inom Executive Search och Interim Management. Vi hjälper våra kunder att hitta de framgångsrikaste ledarna och de bästa specialisterna. Bland våra kunder finns svenska och internationella företag, familjeägda företag och organisationer som alla delar det gemensamma synsättet. Kompetens och människor är vår viktigaste beståndsdel. Vi fokuserar på dina specifika behov, oavsett om du står inför störningar, sammanslagningar och förvärv, global expansion eller utmaningen att driva tillväxt. Vi strävar efter att förstå våra kunder, samtidigt som vi använder våra banbrytande sök- och urvalsfärdigheter för att hitta den bästa kandidaten för tjänsten.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på info@awexia.com eller 010-524 22 30