Recruitment & consulting

Tester

Awexia använder Aon Assessment som testleverantör.Aon är en ledande leverantör av arbetspsykologiska tester globalt. För oss är valet av testleverantör en viktigt faktor för vår egen framgång. Varje organisation som strävar efter att leverera den bästa servicen, de bästa produkterna eller de bästa innovationerna behöver rätt personal.

Man behöver identifiera rätt person för den specifika rollen och organisationen. Aon’s arbetspsykologiska tester hjälper oss att tillsammans med våra kunder fatta välgrundade beslut. Att lägga till tester till rekryterings- och utvecklingsprocesser ger en forskningsbaserad grund som stöttar urvalsbesluten, bedömer kandidatens överensstämmelse med rollen och företaget samt ger information om hur de anställda kan utvecklas. Att bedöma talang resulterar i mätbar påverkan på verksamheten.