Recruitment & consulting

Om oss

Awexia tillhandahåller tjänster inom bemanning, rekrytering och exekutiv search till högsta kvalitet.  Bland våra kunder finns svenska och internationella företag och organisation som delar synen om att medarbetarna är verksamhetens största och viktigaste tillgång.

Vi fokuserar på dina specifika behov, oavsett vilka typer av utmaningar du och din verksamhet står inför. Vanligt är att Awexia anlitas när verksamheten hos våra kunder står för utökning både temporärt och på längre sikt, omorganisering eller strävan efter att driva tillväxt.  Vi strävar efter att alltid hitta den bästa kandidater till de bästa arbetsgivarna. Det är den matchningsprocessen som gör att vi varje dag finner glädjen i att gå till jobbet. 

Vilka är vi

Vi förstår att framgång inom vårt företag byggs våra kollegor och vi vet att vi är bättre tillsammans än ensamma. Personalen på Awexia har tillsammans lång och bred erfarenhet av bemanning, rekrytering och executive search. Dessutom har flera ledningserfarenhet från olika befattningar i näringslivet vilket ger dem ovärderlig insikt i er vardag, utmaningar och situation. Vi tror att var och en av våra konsulter känner en stor känsla av värdighet, stolthet och tillfredsställelse i det de gör och vad de åstadkommer.

Vi är alla prestationsdrivna, lyhörda, dedikerade, relationsfokuserade och med ett tydligt tänk att allt är möjligt. Vår framgång bygger er framgång. Vi ser till att vår kultur är entreprenöriell, förändringsbenägen för lokala marknader och att vi kan reagera snabbt på våra kunders behov. Att möta kundernas förväntningar beror på våra expertkonsulters samlade ansträngningar, att behandla kandidater med professionell respekt och arbeta i partnerskap med alla intressenter.