Recruitment & consulting

Bemanning

Awexia erbjuder våra kunder temporär arbetskraft till sina verksamheter. Inhyrningsperiodens längd är vi medvetna om att den kan variera och vi har erfarenhet från väldigt många olika typer av inhyrningsperioder. Våra kunder uppskattar bemanningslösningen i de lägen de efterfrågar en kompetens under en kortare period, inte har möjlighet att anställa någon eller vill ha en kompetens under ett projekt. 

I bemanningslösningen får våra kunder rätt kompetens, vid rätt tillfälle och man betalar endast för sin arbetskraft när denne är på plats. 

I rekryteringsprocessen till konsultlösningen arbetare vi med vår beprövade och framgångsrika urvalsprocess. Det är viktigt för att oss att ni som kund är med och driver processen framåt tillsammans med oss. Processen blir vid varje tillfälle anpassad utifrån våra kunders behov för att passa just er.  Detta utan av vi tummar på kvalitet och process.