Recruitment & Consulting

Behöver ni ny konsult eller mer bemanning? Vi hjälper er hitta rätt. 

Lediga jobb

Anlita konsult

Rekrytering

Industry & production

HR

Supply chain & Logistics

Construction

Finance

Purcurement

Sales & Marketing

IT & Tech

Security

Legal

Sustainability

Administration

Framtidens kompentenshus där vi matchar de bästa kandidaterna med de bästa arbetsgivarna

Vi på Awexia tror på att människor presterar som allra bäst när de är i en miljö där de trivs.  Vår målsättning är därför att matcha de bästa kandidaterna med de bästa arbetsgivarna på arbetsmarknaden. När vi lyckas skapar vi en win-win-win-situation för kandidater, kunden och för oss på Awexia.

För att lyckas med vår målsättning har vi anställda som har DET, där kulturen bygger på laganda, samarbete och långsiktighet. Vi vill utmana marknaden med att ha de nöjdaste medarbetarna för att skapa en vinnarkultur där strävan efter en nöjd kund är slutdestinationen. 

Tillsammans har vi lång erfarenhet att skapa stort kundvärde i varje enskild kunddialog och är hela tiden öppna för att anpassa oss till en föränderlig värld utan att göra avkall på det vi tror på. 

Våra kunder upplever oss som att vi gör allt som krävs för att ni ska vara nöjda i alla steg i processen, oavsett om ni söker en konsult på kortare basis eller om ni vill ha hjälp med en direktrekrytering. 

Värderingar

Vår kultur och värderingar är viktiga för dig

Kulturen i Awexia bygger på laganda, samarbete och långsiktighet. Vår grundläggande princip är att framgång ska gynna hela företaget snarare än bara en individ. Detta främjar kunskapsdelning och samarbete mellan kollegor. Det hjälper också till att säkerställa att varje kund garanteras tillgång till företagets samlade kunskap och bästa möjliga rådgivning. Det ger våra kunder den bästa kollektiva förmågan och prestationen – varje gång.

Vår expertis

Ett givande partnerskap

Vi supporterar arbetsmarknaden med den kompetens som efterfrågas. Ändras efterfrågan anpassas vårt sätt att lösa våra kunders behov om så krävs. Vi är lyhörda för vad våra kunder kräver av oss och våra kandidater & konsulter. Kunder från alla delar av den privata och offentliga sektorn vänder sig till oss för våra tjänster av hög kvalitet. Alla delar av våra affärsmodeller syftar till att skapa högsta möjliga värde för våra kunder genom vår förmåga och prestation inom rekrytering & bemanning.

Kontakta oss