Recruitment & consulting

Rekrytering

Awexia erbjuder en rigorös rekryteringsprocess som kännetecknas att stor insyn för kunden om kunden så önskar.  I alla rekryteringar önskar vi på Awexia att skapa oss så djup och bred kunskap i ert våra kunders behov som möjligt. Det medför att vi alltid, när det är möjligt, vill se den arbetsplatsen våra kandidater skall rekryteras till. För oss är det viktigt att få en helhetsbild av er som arbetsgivare innan vi påbörjar rekryteringsprocessen, detta för att vi skall kunna vara så pricksäkra som möjligt redan i första skedet.

Processen

1. Kravprofil & besök på arbetsplatsen

Vi skapar förståelse av arbetsgivarens situation samt tillsammans upprättar en kravprofil för den specifika rollen. Utöver det vill vi, om det är möjligt, besöka arbetsplatsen för att skaffa oss en helhetsbild av vad det är arbetsgivaren söker och vilken profil som skulle kunna passa oss just er. 

Information om arbetsgivaren, rollen och kravprofilen sammanställs används som underlag i hela rekryteringsprocessen.

2. Sökprocess & kvalificering

Awexia recruitment har för avsikt att alltid annonsera sina lediga tjänster i relevanta kanaler.  Utöver annonser gör vi matchningar mot kandidater i våra befintliga nätverk, vår cv-databas och i sociala medier för att hitta rätt kandidat för vår kund.

3. Urval, intervjuer & testning

Under processen genomför Awexia tidigt en kalibrering av relevant kandidater för att mot kund stämma av att vi har samsyn i vad det är vi söker.  Därefter genomför vi intervjuer där vi går igenom professionell bakgrund, meriter samt potential för rollen.

Därefter presenteras de bäst lämpade kandidaterna för arbetsgivaren vid ett uppsatt presentationsmöte. Kandidaterna presenteras då med CV och personlig beskrivning av utsedd rekryteringskonsult. 

4. Intervju hos kund & anställning

I detta steg träffar arbetsgivaren de utvalda kandidaterna i personliga möten som vi på Awexia är med och sätter upp. 

På slutkandidater genomförs utvärderande personlighets- och problemlösningstester, referenstagning, samt eventuell bakgrunds- och kreditkontroll vid överenskommelse.