Recruitment & consulting

Almänna villkor

Varför har vi standardavtal?

Standardavtal utgör grunden till de flesta samarbetsformer i vår bransch och har sedan många år en stark ställning i Sverige. De är idag vanligt förekommande och uppfattas många gånger som branschpraxis av våra domstolar.

Ett grundläggande syfte med standardavtal är att skapa en rimlig balans i förhållandet mellan leveransens art och priset. De ger också tydlighet och klara riktlinjer – kanske det bästa sättet att förhindra en tvist mellan parter. Med standardavtal kan kunden dessutom bättre jämföra olika leverantörers offerter.

En god grund

Avtal som grundar sig på standardavtal kan ingås snabbt och kräver relativt liten juridisk kunskap. Ett kommersiellt avtal består av två delar – en unik del för det specifika avtalet och en allmän del som består av ett standardavtal. För att standardavtalet ska bli en del av det enskilda avtalet är huvudregeln att motparten ska känna till standardavtalet. Det sker genom att standardavtalet bifogas och/eller hänvisas till i med det enskilda avtalet.

Text och avtal från Bemanningsföretagen/Almega