Recruitment & consulting

Second opinion

Utöver våra tjänster bemanning & rekrytering erbjuder vi även en välutvecklad Second Opinion tjänst av kandidater när våra kunder önskar en objektiv och extern opartisk kandidatbedömning.

Vårt omfattande tillvägagångssätt för Second Opinion använder flera metoder för att utvärdera en individs förmåga att prestera, passa och göra en bestående inverkan i en kritisk ledarroll. Vi kombinerar denna insikt med ledande bedömningsinstrument för att validera kandidaten. Det andra yttrandet inkluderar rigorösa bakgrundskontroller.