Recruitment & consulting

Hyr & köp

Kombinationsprodukten av bemanning och rekrytering kallar vi på Awexia för Hyr-Köp. Det innebär att vår konsult, efter en tids anställning hos vår kund, erbjuds en anställning hos vår kund.  Hyr-Köp är ett uppskattat upplägg för de kunder som inte har möjlighet att anställa en medarbetare från första dagen eller bara vill använda Awexia som rekryteringsbas. Våra kunder uppskattar Hyr-Köpsmodellen då de under en inledande period kan lära känna konsulten väl innan man anställer personen.