Vår expertis

Interim Management

Awexias tjänster inom Interim Management tillhandahåller specifik expertis eller resurser under en begränsad tid och med kort varsel för att lösa de mest utmanande affärsproblemen inom relevanta områden. Vi ger dig tillgång till verkställande chefer för de mest utmanande affärsproblemen inom Operations, Manufacturing, Finance, Marketing, Sales, IT, Engineering och Human Resources. Våra tjänster är särskilt relevanta i speciella situationer, för projekt och omstruktureringsaktiviteter eller vid expansion.